Udruga PRONT i Spartan Fitness Novi Travnik

NOVOTRAVNIČKA PETICA 2024 09.06.2024. 16:00 09.06.2024. 17:00 5 km Više...

Prijave otvorene Prijave od 20.01.2024. 10:00 do 07.06.2024. 23:59 :: Limit natjecatelja: 300 :: 139 prijavljeno, 2 s brojem,

Prijava natjecatelja na utrku :: NOVOTRAVNIČKA PETICA 2024

Događaj - Javno Utrka Prijava na utrku Prijavljeni natjecatelji Rezultati
Broj prijavljenih natjecatelja: 139
Kraj prijava: 07.06.2024. 23:59
(17 dana, 0 sati, 5 minuta)
Start: 09.06.2024. 16:00
(18 dana, 16 sati, 6 minuta)

Događaj: Novotravnička Petica 2024

Mesto održavanja: Novi Travnik

Datum održavanja: Nedjelja, 9.06.2024. godine u 16h

Kontakt telefon: +38763692876

Da biste se registrirali i zvanično postali učesnik Novotravničke Petice morate potvrdi-ti da se slažete sa slijedećim pravilima. Pravila važe za sve učesnike i molimo vas da ih pažljivo pročitate.

Popunjavanjem prijave na našem sajtu, automatski prihvatate i sve što je navedeno u ovom pravilniku

Limit za završetak trke je 1 sat.

Svi učesnici koji se zadese na stazi nakon isteka vremenskog limita, biti će zamoljeni da završe trku trčeći ili hodajući trotoarom.

 

 1. OPĆI USLOVI: Kao uslov mog učešća na događaju Novotravnićka Petica, izjavljujem da sam se dobrovoljno prijavio na ovo takmičenje i da na njemu nastupam kao učesnik isključivo na sopstvenu odgovornost te da sam upoznat sa mogućim rizicima učešća. Oslobađam odgovornosti organizatora, ostale takmičare i treće osobe za eventualne nezgode, povrede, narušeno zdravstveno stanje i svake druge materijalne i nematerijalne štete koje sam prouzrokovao ili pretrpio, a koje mogu nastati kao posljedica mog učešća u takmičenju, te se odričem prava na naknadu štete sa navedenih osnova.
 2. MEDIJSKA SAOPĆENJA: Upoznat sam da su svi video i audio zapisi učesnika, snimljeni od strane organizatora za vrijeme odvijanja događaja, vlasništvo organizatora, te se potpisivanjem ove Izjave odričem svih prava na iste kao i eventualne naknade vezane za korištenje tih materijala. Suglasan sam sa tim da organizator zadržava sva prava na korištenje, kopiranje i distribuciju svih snimljenih audio, video i foto materijala.
 3. POŠTOVANJE PRAVILA: Upoznat sam sa pravilima takmičenja o učešću i pravilima na navedenom takmičenju te potvrđujem da ista razumijem i prihvatam. Obavezujem se pridržavati svih pravila i svih pisanih i usmenih uputa datih od strane ovlaštenih lica na događaju. Prihvatam da nepoštovanje naznačenih pravila sa moje strane može imati za posljedicu isključenje iz trke i/ili diskvali-fikaciju, bez prava vraćanja startnine.
 4. ZDRAVSTVENO STANJE: U dobrom sam zdravstvenom stanju za učestvovanje i takmičenje na ovom događaju i uradio sam ljekarski pregled. Potvrđujem da sam svjestan svih rizika svojstvenih treningu i takmičenju te oslobađam odgovornosti organizatora, ostale takmičare i treće osobe za bilo kakve nezgode, povrede ili narušeno zdravstveno stanje koje može nastati kao posljedica učestvovanja na takmičenju.
 5. MEDICINSKO SAOPĆENJE: U slučaju zadobijanja povrede ili narušenog zdravstvenog stanja kao posljedice učešća u takmičenju, ovlašćujem prisutno medicinsko osoblje za obavljanje i sprovođenje hitnog i ne hitnog medicinskog tretmana, koje prisutno medicinsko osoblje, u apsolutnoj diskreciji, smatraju potrebnim ili poželjnim. Takođe pristajem da za hitne i ne hitne tretmane medicinsko osoblje u moje ime delegira potrebno liječenje drugom liječniku nadležnom za tu svrhu.

 

 1. OTKAZIVANJE: Učesnik trke može otkazati svoje učešće u trci putem pismenog obavještenja (uključujući faks, poštu ili elektronsku komunikaciju) u roku od 14 dana od dana transakcije, pod uvjetom da je otkaz izvršen najmanje dva radna dana prije početka trke. Nema refundacije novca, ali se registracija može prenijeti na drugu osobu.

 

 1. Otkazivanje događaja i / ili promjena u rasporedu događaja i / ili bilo koja druga promjena koja odstupa od objavljenih informacija, zbog nepredviđenih okolnosti, bujične kiše, poplave i sl. ne predstavljaju kršenje sporazuma i / ili organizatora, a učesnik nema pravo na obeštećenje i / ili vraćanje novca. Organizator će dozvoliti da se alternativni događaj održi, ako je moguće, na drugi datum, u mjeri u kojoj je to moguće.

 

SUGLASNOST ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Suglasan-na sam da Udruga „Spartan Fitness“ Novi Travnik prikuplja, koristi i vrši obradu (kompjutersku i manuelnu) mojih podataka o ličnosti, uključujući ime, prezime, spol, ime kontakt osobe; Razumijem i suglasan-na sam da će navedeni podaci o ličnosti biti prikupljani, korišteni i obrađivani za svrhe koje su navedene u Obavještenju o prikupljanju, obradi i iznošenju podataka o ličnosti.

U skladu sa zakonskim zahtjevima, ovim potvrđujem da sam obavješten o slijedećem:

 • Identitetu lica koje je odgovorno za obradu podataka;
 • Načinu korištenja podataka;
 • Svrsi prikupljanja i dalje obrade podataka;
 • Identitetu lica koja će koristiti podatke;
 • Pravnom osnovu za davanje podataka;
 • Pravu na opoziv pristanka na obradu;
 • Pravima koja mi pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade;
 • Svim drugim pravima i obvezama koja mi pripadaju na osnovu Zakona;

Razumijem da je potrebno da se obratim  Udruzi „Spartan Fitness“ Novi Travnik, u slučaju da imam bilo kakva pitanja u pogledu svojih podataka o ličnosti, te kako bi se koristio bilo kojim pravom koje imam u tom pogledu.

 

UDRUGA „Spartan Fitness“ Novi Travnik

Izjava o zaštiti privatnosti na internetskim stranicama Stotinka d.o.o.

Opći uvjeti

Stotinka d.o.o. za elektronsko mjerenje vremena (u daljnjem tekstu Stotinka) poštuje vašu privatnost i temelji svoje internetske stranice na tehnologijama koje pružaju bolje i sigurnije mrežno iskustvo.

Ova Izjava o zaštiti privatnosti (u daljnjem tekstu Izjava) odnosi se na prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka te primjenu kolačića (cookies) na internetskim stranicama www.stotinka.hr(u nastavku: internetske stranice).

Korištenjem ovih internetskih stranica suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovoj Izjavi te pohranom i pristupom kolačićima na vašem uređaju.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Kako bi održala funkcionalnost internetskih stranica i omogućila usluge koje korisnici traže, Stotinka na ovom mjestu može prikupljati i upotrebljavati osobne podatke korisnika.

Putem internetskih stranica www.stotinka.hr moguće je, ovisno o svrsi, prikupljanje vaših osobnih podataka kao što su: ime i prezime, adresa e-pošte, kućna ili poslovna adresa, telefonski broj...

Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani.

Stotinka ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika svojih stranica trećim stranama.

Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, Stotinka može dijeliti podatke s pouzdanim partnerima za određene svrhe: izradu statističke analize, omogućivanje korisničke potpore, organizaciju dostave ili slične potrebe.

Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je daljnja obrada vaših osobnih podataka.

Sigurnost vaših osobnih podataka

Internetska stranica www.stotinka.hr štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

Primjena kolačića

Na internetskim stranicama www.stotinka.hr primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi.

Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić).

Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelj mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega.

Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).

Kolačićima trećih strana www.stotinka.hr koristi se za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naših internetskih stranica.

Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

Internetske stranice Stotinke ne sadržavaju kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo.

Stranice www.stotinka.hr služe se statistikom Google Analytics te Facebook statistikom, a pravila o kolačićima treće strane potražite na Google Analytics i Facebook.

Podatke o tome kako se korisnici koriste našom internetskom stranicom povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnima usluzi Google Analytics.

Sprječavanje kolačića

Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite.

Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite ili na www.allaboutcookies.org.

Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naših internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

Uvjeti i izmjene

Uvjeti ove Izjave uređuju upotrebu kolačića i svih podataka prikupljenih za vrijeme primjenjivanja Izjave, osim kolačića trećih strana.

Stotinka zadržava pravo izmjene ove Izjave i pravila o kolačićima u bilo kojem trenutku kako bi prenijela nove važne informacije te kako biste bili informirani o načinima na koje Stotinka na svojim internetskim stranicama štiti vaše podatke.

Preporučujemo da povremeno provjerite ažuriranja na ovoj stranici.

Informacije za kontakt

Stotinka će rado primiti vaše komentare i sugestije u vezi s ovom Izjavom, kao i ostale primjedbe.

Možete nam se obratiti na timing@stotinka.hr

Prijavljeni natjecatelji

Ime trke: Novotravnička Petica 2024

Organizator: Udruga Spartan Fitness Novi Travnik

Elektronsko mjerenje vremena: OnTime Sarajevo

Kontakt organizatora:

 • mob.: +387 63 692 876
 • e-mail: misomlakic@gmail.com
 • web: https://novotravnickapetica.com/

 

Datum: Nedjelja, 9.06.2024. u 16h

Područje: Novi Travnik, Bosna i Hercegovina

Dužina staze: 5000 m

Start trke: Gradski Trg, Ulica Kralja Tvrtka, Novi Travnik

Trajanje trke: 60 minuta

Broj učesnika: 300

Pravo učešća imaju svi aktivni i rekreativni sportisti i građani, stariji od 14 godina, koji pravovremeno kompletiraju svoje prijave.

Prijave i startnina:

Prijave za trku: isključivo on-line na web stranici stotinka.hr

Krajnji datum za online prijave: Petak, 06.06.2024. do 23:59h, odnosno do popunjavanja kapaciteta trke.

Startnina

 • 15,00 KM (bez službene majice/dresa utrke)
 • 30,00 KM (sa službenom majicom dresom utrke)

*majice je moguće naručiti u sklopu paketa 24.05.2024 god.

Uplatu startnog paketa možete izvršiti direktno žiro račun:

Primatelj: Udruga Spartan Fitness, Ruđera Boškovića 37a, 72290 Novi Travnik , Bosna i Hercegovina

Račun: 1542002013933125 –  Instesa SanPaolo Bank

Svrha: Uplata startnine Novotravnička Petica

Startnina uključuje:

 • startni broj (BIB)
 • skin fit majica sa logom i imenom utrke (opcionalno)
 • okrepa za vrijeme i nakon utrke (voda, voće, izotonici)
 • e-diploma,
 • finišerska medalja
 • bogati pokloni sponzora

Podjela startnih paketa:

 • biti će te naknadno obavješteni

 

Plaćanje i korekcija rezultata utrka

 • Organizator Udruga Spartan Fitness je odgovoran za tačnost podataka utrke, otvaranje i zatvaranje prijava i evidenciju plaćanja naknada za utrku.
 • Ova web stranica nema pristup bankovnom računu organizatora.
 • Molimo pitajte organizatora Udruga Spartan Fitness izravno vezano uz plaćanja i druge informacije o utrci.

 Bilo koja druga pitanja u vezi s rezultatima utrke treba poslati na ontime.bih@gmail.com

 

Kontakt

Web stranica: novotravnickapetica.com

E-mail:i misomlakic@gmail.com

Telefon: +387 63 692 876

Adresa: Ruđera Boškovica 37a, Novi Travnik, Bosna i Hercegovina