KontinenTrail liga 2019

Ekipno
SOFT - Muškarci SOFT - Žene
HARD - Muškarci HARD - Žene