Sportkis Kiseljak

SARA 5K KISELJAK 2023 03.06.2023. 19:00 03.06.2023. 20:00 Više...

Završen 558 prijavljeno, 407 plaćeno, 410 s brojem, 148 - REG 370 - FIN 40 - DNS

Utrka :: 2 :: Organizator :: Sportkis Kiseljak

Sportkis Kiseljak

SARA 5K KISELJAK 2023 03.06.2023. 19:00 03.06.2023. 20:00 5 km Više...

Završena :: 410 prijavljeno, 407 plaćeno, 410 s brojem, 370 - FIN 40 - DNS

Prijavljeni natjecatelji Rezultati

Opis

Ime trke: SARA 5k Kiseljak

Organizator: Udruga sportkis

Elektronsko mjerenje vremena: OnTime Sarajevo

Kontakt organizatora:

 • mob.: +387 61 739 920
 • e-mail: kiseljak5k@gmail.com
 • web:  sportkis.ba

 

Datum: Subota, 03.06.2023. u 19h

Područje: Kiseljak, Bosna i Hercegovina

Dužina staze: 5000 m

Start trke: Trg Kneza Radoje bb, Kiseljak

Trajanje trke: 60 minuta

Broj učesnika: 400

Pravo učešća imaju svi aktivni i rekreativni sportisti i građani, stariji od 14 godina, koji pravovremeno kompletiraju svoje prijave.

 

Prijave i startnina:

Prijave za trku: isključivo on-line na web stranici stotinka.hr

Krajnji datum za online prijave: Petak, 26.05.2022. do 23:59h, odnosno do popunjavanja kapaciteta trke.

Startnina

 • 15,00 KM (bez službene majice/dresa utrke)
 • 30,00 KM (sa službenom majicom dresom utrke)

*majice je moguće naručiti u sklopu paketa do 14.05.2023 god.

Uplatu startnog paketa možete izvršiti direktno žiro račun:

Primatelj: Udruga Sportkis, Crvena Stijena 5, Kiseljak , Bosna i Hercegovina

Račun: 3383402270412845 – Unicredit bank d.d.

Svrha: Uplata startnine SARA 5k Kiseljak

 

Startnina uključuje:

 • startni broj (BIB)
 • skin fit majica sa logom i imenom utrke (opcionalno)
 • okrepa za vrijeme i nakon utrke (voda, voće, izotonici)
 • e-diploma,
 • finišerska medalja
 • bogati pokloni sponzora

Podjela startnih paketa:

 • biti će te naknadno obavješteni

 

Plaćanje i korekcija rezultata utrka

 • Organizator Udruga Sportkis je odgovoran za tačnost podataka utrke, otvaranje i zatvaranje prijava i evidenciju plaćanja naknada za utrku.
 • Ova web stranica nema pristup bankovnom računu organizatora.
 • Molimo pitajte organizatora Udruga Sporkis izravno vezano uz plaćanja i druge informacije o utrci.

 Bilo koja druga pitanja u vezi s rezultatima utrke treba poslati na ontime.bih@gmail.com

 

 

Kontakt

Web stranica: www.sportkis.ba

E-mail: kiseljak5k@gmail.com

Telefon: +387 61 739 920

Adresa: Crvena Stijena 5, Kiseljak, Bosna i Hercegovina

Pravila

IZJAVA O OSLOBAĐANJU ORGANIZATORA OD ODGOVORNOSTI

 

 

 

Događaj: SARA 5k KISELJAK

 

Mesto održavanja: Kiseljak

 

Datum održavanja:  03.06.2023. godine u 19h

 

Kontakt telefon: +38763412257

 

Da biste se registrirali i zvanično postali učesnik SARA 5k Kiseljak morate potvrdi-ti da se slažete sa slijedećim pravilima. Pravila važe za sve učesnike i molimo vas da ih pažljivo pročitate.

 

Popunjavanjem prijave na našem sajtu, automatski prihvatate i sve što je navedeno u ovom pravilniku

 

Limit za završetak trke je 1 sat.

 

Svi učesnici koji se zadese na stazi nakon isteka vremenskog limita, biti će zamoljeni da završe trku trčeći ili hodajući trotoarom.

 

 

 1. OPĆI USLOVI: Kao uslov mog učešća na događaju: SARA 5k KISELJAK, izjavljujem da sam se dobrovoljno prijavio na ovo takmičenje i da na njemu nastupam kao učesnik isključivo na sopstvenu odgovornost te da sam upoznat sa mogućim rizicima učešća. Oslobađam odgovornosti organizatora, ostale takmičare i treće osobe za eventualne nezgode, povrede, narušeno zdravstveno stanje i svake druge materijalne i nematerijalne štete koje sam prouzrokovao ili pretrpio, a koje mogu nastati kao posljedica mog učešća u takmičenju, te se odričem prava na naknadu štete sa navedenih osnova.

 

 1. MEDIJSKA SAOPĆENJA: Upoznat sam da su svi video i audio zapisi učesnika, snimljeni od strane organizatora za vrijeme odvijanja događaja, vlasništvo organizatora, te se potpisivanjem ove Izjave odričem svih prava na iste kao i eventualne naknade vezane za korištenje tih materijala. Suglasan sam sa tim da organizator zadržava sva prava na korištenje, kopiranje i distribuciju svih snimljenih audio, video i foto materijala.

 

 1. POŠTOVANJE PRAVILA: Upoznat sam sa pravilima takmičenja o učešću i pravilima na navedenom takmičenju te potvrđujem da ista razumijem i prihvatam. Obavezujem se pridržavati svih pravila i svih pisanih i usmenih uputa datih od strane ovlaštenih lica na događaju. Prihvatam da nepoštovanje naznačenih pravila sa moje strane može imati za posljedicu isključenje iz trke i/ili diskvali-fikaciju, bez prava vraćanja startnine.

 

 1. ZDRAVSTVENO STANJE: U dobrom sam zdravstvenom stanju za učestvovanje i takmičenje na ovom događaju i uradio sam ljekarski pregled. Potvrđujem da sam svjestan svih rizika svojstvenih treningu i takmičenju te oslobađam odgovornosti organizatora, ostale takmičare i treće osobe za bilo kakve nezgode, povrede ili narušeno zdravstveno stanje koje može nastati kao posljedica učestvovanja na takmičenju.

 

 1. MEDICINSKO SAOPĆENJE: U slučaju zadobijanja povrede ili narušenog zdravstvenog stanja kao posljedice učešća u takmičenju, ovlašćujem prisutno medicinsko osoblje za obavljanje i sprovođenje hitnog i ne hitnog medicinskog tretmana, koje prisutno medicinsko osoblje, u apsolutnoj diskreciji, smatraju potrebnim ili poželjnim. Takođe pristajem da za hitne i ne hitne tretmane medicinsko osoblje u moje ime delegira potrebno liječenje drugom liječniku nadležnom za tu svrhu.

 

 1. OTKAZIVANJE: Učesnik trke može otkazati svoje učešće u trci putem pismenog obavještenja (uključujući faks, poštu ili elektronsku komunikaciju) u roku od 14 dana od dana transakcije, pod uvjetom da je otkaz izvršen najmanje dva radna dana prije početka trke. Nema refundacije novca, ali se registracija može prenijeti na drugu osobu.

 

 

 

 

 1. Otkazivanje događaja i / ili promjena u rasporedu događaja i / ili bilo koja druga promjena koja odstupa od objavljenih informacija, zbog nepredviđenih okolnosti, bujične kiše, poplave i sl. ne predstavljaju kršenje sporazuma i / ili organizatora, a učesnik nema pravo na obeštećenje i / ili vraćanje novca. Organizator će dozvoliti da se alternativni događaj održi, ako je moguće, na drugi datum, u mjeri u kojoj je to moguće.

 

 

 

 

 

SUGLASNOST ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

 

Suglasan-na sam da Udruga „Sportkis“ prikuplja, koristi i vrši obradu (kompjutersku i manuelnu) mojih podataka o ličnosti, uključujući ime, prezime, spol, ime kontakt osobe; Razumijem i suglasan-na sam da će navedeni podaci o ličnosti biti prikupljani, korišteni i obrađivani za svrhe koje su navedene u Obavještenju o prikupljanju, obradi i iznošenju podataka o ličnosti.

 

U skladu sa zakonskim zahtjevima, ovim potvrđujem da sam obavješten o slijedećem:

 

 • Identitetu lica koje je odgovorno za obradu podataka;

 

 • Načinu korištenja podataka;

 

 • Svrsi prikupljanja i dalje obrade podataka;

 

 • Identitetu lica koja će koristiti podatke;

 

 • Pravnom osnovu za davanje podataka;

 

 • Pravu na opoziv pristanka na obradu;

 

 • Pravima koja mi pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade;

 

 • Svim drugim pravima i obvezama koja mi pripadaju na osnovu Zakona;

 

Razumijem da je potrebno da se obratim  Udruzi „Sportkis“, u slučaju da imam bilo kakva pitanja u pogledu svojih podataka o ličnosti, te kako bi se koristio bilo kojim pravom koje imam u tom pogledu.

 

 

 

UDRUGA „SPORTKIS“

Sportkis Kiseljak

DJEČIJA UTRKA TOCO KISELJAK 03.06.2023. 17:00 03.06.2023. 18:00 Više...

Završena :: 148 prijavljeno, 148 - REG

Prijavljeni natjecatelji Rezultati

Opis

Ime trke: Dječija utrka TOCO Kiseljak

Organizator: Udruga sportkis

Kontakt organizatora:

 • mob.: +387 63 412 257
 • e-mail: kiseljak5k@gmail.com
 • web:  sportkis.ba

Datum: Subota, 03.06.2023. u 17h

Područje: Kiseljak, Bosna i Hercegovina

Krajnji datum za online prijave: Petak, 26.05.2022. do 23:59h,

 

Kategorije:

 • 1 grupa 2017 i 2016 godište (M i Ž)
 • 2 grupa 2015 i 2014 godiste (M i Ž)
 • 3 grupa 2013 i 2012 godište (M i Ž)

Startnina

Besplatno

 

Krajnji datum za online prijave: Petak, 26.05.2022. do 23:59h


Organizator

Sportkis Kiseljak

Sportkis Kiseljak

Plaćanje i korekcija rezultata utrka
 • Organizator Sportkis Kiseljak je odgovoran za točnost podataka utrke, otvaranje i zatvaranje prijava i evidenciju plaćanja naknada za utrku.
 • Ova web stranica nema pristup bankovnom računu organizatora.
 • Molimo pitajte organizatora Sportkis Kiseljak izravno vezano uz plaćanja i druge informacije o utrci.
 • Bilo koja druga pitanja u vezi s rezultatima utrke treba poslati na timing@stotinka.hr
Kontakt

Web stranice: https://www.sportkis.ba/

E-mail: kiseljak5k@gmail.com

Telefon: +38761739920

Adresa: Crvena stijena 5, 71250 Kiseljak, BIH - Bosnia and Herzegovina

Dodatni linkovi